having the task to give people education and support to put a smile on their faces

Guatemala is niet te vergelijken met Nederland.

Zeker niet als je nog kind bent, en je hele leven nog voor je hebt. De Nederlandse stichting Tess Unlimited biedt medische zorg en een brede opleiding. Zo buigen we de dreiging van een sociaal isolement om naar een gezonde plek in de eigen gemeenschap. En de dreiging van kinderen met vrijwel geen kans op werk naar waardevolle doeners en denkers van wie ook anderen nog veel kunnen leren.

There is no comparison between Guatemala and the Western World. Especially, when you are still a child, with your whole life ahead of you. The Dutch foundation T.E.S.S. Unlimited offers much-needed medical care and a broad education to the people of Guatemala. In this way, we bend a possibly socially-isolated life into a healthy place within its own community. Tess Unlimited facilitates the change from children with almost no chance at obtaining good future employment to proactive thinkers and doers, who inspire and teach others.

Having the Task to give people Education and Support to put a Smile on their faces!