UA-89100708-1

All Posts in Uncategorized

March 20, 2018 - Comments Off on How to donate / Hoe kan je doneren

How to donate / Hoe kan je doneren

Thank you very much for your interest in our new clinic and consider to make a donation!

We have a special page for donations for the clinic please click here

You can also make a donation by paypal, our email is tessunlimited@gmail.com.

Thank you very much!

 

Heel erg bedankt voor uw interesse in onze nieuwe kliniek en we hopen dat u een donatie wilt maken.

We hebben een speciale doneer pagina voor de kliniek gemaakt, door hier te klikken komt u op deze site.

U kunt ook rechtstreeks naar ons rekeningnummer een donatie overmaken: Stichting T.E.S.S. Unlimited - NL95 ABNA 0619 7176 88 o.v.v. kliniek.

Heel erg bedankt!

 

March 20, 2018 - Comments Off on ENGLISH – We need help to build our Clinic !

ENGLISH – We need help to build our Clinic !

Tess Unlimited is a non-profit organization that operates in the country Guatemala treating patients with cleft lip and palate.

Since 2008, Tess Unlimited has helped over 1500 Guatemalan children from indigenous Maya families in very rural areas suffering from cleft lips and palates. This medical condition is a congenital deformity of a child’s face manifested by an opening in the lip and roof of the mouth. Most of our patients are indigenous and from rural villages. The life of a child with this facial deformity is extremely difficult as they are more prone to illnesses due to a lack of hygiene in poor communities and risk severe malnutrition. Education, mental health, and social concerns play a part as children often feel stigmatized. Cleft issues can cause speech impediments, which in turn, make children feel isolated and extremely dependent on their families and peers. They also face possible rejection by their parents, family, and community, and are not likely to attend school or obtain a job. In addition, there are challenges to make friends or create meaningful relationships.

We provide pre-operative nutrition to ensure that the children are healthy and ready for their surgeries. We have screened and selected a variety of foreign medical/surgical NGO (non-governmental organizations).  Using our criteria for quality of care and operative results, Tess Unlimited has brought relief to numerous children in Guatemala. Finally, we provide a unique postoperative follow-up, ensuring a continuous and comprehensive care for every child.

Why we want to build a Cleft Lip Clinic

Due to increased awareness of our work, we are currently experiencing a growing waiting list of patients (+/- 500 patients). At this rate of growth our current system will leave an increased number of patients in need of care.

There is not sufficient availability at local hospitals, and the hygiene and quality standards are below acceptable standards. In addition, we must pay significant fees for access to utilize hospital facilities.

There are few hospital facilities available for our medical missions, so we must use ones in isolated areas, with insufficient staff housing options and complicated logistics to coordinate patient and medical team transport.

In Guatemala, there are no facilities dedicated to cleft lip and palate patients (only expensive private clinics), and there is a lack of qualified cleft surgeons.

What do we have

Tess Unlimited owns an existing building and land. The current facility is a multi-purpose facility for speech therapy, milk-training program, and administrative functions. Our current vision is to convert this property into a fully functional surgical clinic with 2 operating rooms, 1 PACU (post anaesthesia care unit), 3 wards,  1 sterilisation area, 1 pharmacy, 1 storage room and 1 office.

Ways to donate!

The renovation costs are a total of: € 105.000 / $ 125.000.

The money for the complete inventory of the clinic is already raised!

Please help us to raise the money for renovation and let´s help even more children!

Bricks!

- We need bricks for the renovation of the current building! Please consider to donate 1, 100, 1000 or more bricks! One brick has a cost of € 1 / $ 1,25

Square meter!

- You can also sponsor 1 m2 which has a total cost of € 320,- / $ 380,-

OR (operating room) in your name!

You can also consider to donate one of the OR´s and name this to yourself, your company or in somebody else his/her name. We will locate a sign above the OR that you sponsored!

- To built 1 OR has a costs of € 10.000 / $ 12.500

If you have more questions or you would like to receive our business plan send us an email tessa@tessunlimited.com or visit our website www.tessunlimited.com.

Thank you very much!

March 20, 2018 - Comments Off on DUTCH – Help ons mee een schisis kliniek te bouwen!

DUTCH – Help ons mee een schisis kliniek te bouwen!

Tess Unlimited Algemeen

Sinds 2008 heeft Tess Unlimited meer dan 1500 Guatemalteekse kinderen geholpen aan hun schisis. Deze medische aandoening is een aangeboren afwijking, die zich manifesteert als een vervorming in het gezicht: een opening in de bovenlip en het gehemelte. Het merendeel van onze patiënten zijn van inheemse families uit landelijke gebieden en het leven van een kind met een gezichtsvervorming in deze families is extreem moeilijk. Door het ontbreken van hygiëne in arme gebieden, lopen ze meer risico op infecties en het risico op (extreme) ondervoeding is groot. Educatie, psychische gezondheid en sociale omstandigheden spelen ook een rol, omdat kinderen met schisis vaak gestigmatiseerd worden. De schisis veroorzaakt spraakproblemen, wat er weer voor zorgt dat kinderen zich geïsoleerd voelen en extreem afhankelijk zijn van hun familie en naasten. Ze worden geconfronteerd met eventuele afwijzing van ouders, familieleden en de gemeenschap, gaan vaak niet naar school en het vinden van een baan is problematisch. Daarnaast is het moeilijk om vriendschappen te sluiten en betekenisvolle relaties aan te gaan. Door de vele problemen in het huidige gezondheidszorgsysteem in Guatemala, is Tess Unlimited een belangrijke hulpbron voor patiënten, die geboren zijn met schisis en een belangrijke schakel tussen patiënten en buitenlandse medische teams.

De aanpak van Tess Unlimited is uniek, omdat we voor de pro-operatieve voeding zorgen, die nodig is om er voor te zorgen dat de kinderen gezond zijn voordat ze een schisis operatie ondergaan. Daarbij werken we samen met zeer gespecialiseerde buitenlandse medische NGO’s (Niet-Overheidsorganisaties), die wij zorgvuldig gescreend en geselecteerd hebben op hun jarenlange ervaringen op vakkundige kennis met betrekking tot het uitvoeren van schisis operaties.

Met onze criteria voor zorgkwaliteit en operatieresultaten, heeft Tess Unlimited al vele kinderen in Guatemala kunnen helpen.

Waarom willen we een eigen kliniek bouwen?

●       Door grotere bekendheid van onze werkzaamheden hebben we op dit moment een groeiende wachtlijst met patiënten (+/- 500 patiënten). Op dit aanhoudende tempo zullen we in het huidige systeem steeds meer patiënten op de wachtlijst krijgen.

●       Er is onvoldoende beschikbaarheid bij plaatselijke ziekenhuizen en de standaard voor hygiëne en kwaliteit zijn beneden acceptabele criteria. Daarnaast zijn de kosten voor de toegang tot deze ziekenhuisfaciliteiten aanzienlijk hoog.

●       Voor onze medische missies zijn er weinig ziekenhuisvoorzieningen beschikbaar, waardoor we gebruik moeten maken van faciliteiten op meer afgelegen gebieden waar onvoldoende huisvestingsopties zijn voor het volledige medische personeel. Logistiek is dit zeer ingewikkeld. Niet alleen de huisvesting maar daarbij het coördineren van het vervoer van patiënten en het personeel is zeer problematisch.

●       In Guatemala zijn geen openbare faciliteiten, die gewijd zijn aan schisis (alleen dure privéklinieken) en er is gebrek aan gekwalificeerde schisis chirurgen.

Wat hebben we nu?

Tess Unlimited bezit een stuk land met gebouw (2-verdiepingen 328 m2) . De huidige faciliteit is een multifunctioneel gebouw, geschikt voor logopedie, melktrainingprogramma en administratieve doeleinden. Onze huidige visie is om dit gebouw om te bouwen tot een volledig functionele chirurgische kliniek. De kliniek zal bestaan uit; 2 operatiekamers, 1 sterilisatie ruimte, 1 PACU ((post-anesthesiezorgeenheid), 3 ziekenzalen met een totaal van 10 bedden, 1 apotheek, 1 opbergruimte en een kantoorruimte.

Welke mogelijkheden zijn er om te doneren?

Om de huidige lokatie te verbouwen tot een volledig functionele kliniek hebben we € 105.000 nodig. De donaties voor de inrichting van de kliniek hebben we al reeds opgehaald!

Bakstenen!

Doneer 1, 100, 1000 of meer bakstenen om de lokatie te verbouwen! 1 baksteen kost € 1,-.

Vierkante meter!

Doneer 1 vierkante meter van de kliniek! 1 vierkante meter kost € 320,-.

Operatiekamer in jouw naam!

Je kunt ook één van de operatiekamers volledig sponsoren en dan noemen wij de operatie kamer naar jouw, jouw bedrijf of naar iemand anders. Wat jij wenst! (we hebben 2 operatiekamers nodig voor de kliniek).

1 operatie kamer € 10.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Indien u ons uitgebreid project plan wenst te ontvangen of vragen heeft dan kunt u mailen naar tessa@tessunlimited.com.