UA-89100708-1

June 11, 2013 - Comments Off on Hulp gezocht voor het ´Melkproject´

Hulp gezocht voor het ´Melkproject´

T.E.S.S. Unlimited vond in het jaar 2012 meer dan 300 kinderen die geboren zijn met een schisis (hazelip/open gehemelte). Dit jaar verwachten we nog meer kinderen te kunnen helpen door de vele promotie in Guatemala dat we hebben gedaan.

Het grote probleem waar we tegen aanlopen is dat heel veel kinderen ernstig ondervoed zijn. Dit omdat ze geen borstvoeding kunnen krijgen vanwege de schisis en omdat de ouders vaak te arm zijn om melkpoeder te kopen. Als de kinderen niet het juiste gewicht hebben en de juiste hemoglobine (bloedniveau) kunnen ze niet geopereerd worden. Wij geven de ondervoede kinderen melk & medicijnen mee zodat ze op het juiste gewicht komen en geen bloedarmoede hebben voor de operatie.

In 2012 hebben we ongeveer 100 babies geholpen met melk en medicijnen, maar ook verwachten we dit jaar meer kinderen te vinden die ondervoed zijn. Zo hebben we in januari en februari 2013 al 40 kinderen in ons ´Melkproject´.

Een kind zit gemiddeld 3 maanden in ons melkproject. Dit betekent dat we voor 3 maanden melk EUR 132,- per kind moeten bekostigen. Naast de melk krijgen de kinderen ijzerdruppels, zinc en vitamines mee. De medicijnen voor 3 maanden kost ons EUR 50,- per kind. Medicijnen zijn tevens erg belangrijk omdat vóór de operatie een laboratoriumonderzoek gedaan moet worden om te kijken of het kind gezond is. Wanneer het hemoglobine niveau te laag is kan het kind niet geopereerd worden. Heel veel kinderen met een schisis hebben bloedarmoede en om dit te voorkomen geven wij ze direct de nodige medicijnen mee.

Wanneer we 100 babies per jaar goed willen voorbereiden op hun operatie kost dat inclusief melk en medicijnen EUR 18.200,- per jaar. We zijn druk bezig met het benaderen van bedrijven en fondsen die ons tevens willen helpen om deze babies te helpen. Wil je ons helpen met het melkproject? zelf een actie opzetten? laat het ons weten! Mail naar: tessa@tessunlimited.nl

Published by: Tessa

Comments are closed.