UA-89100708-1

our results!

Results and Statistics!

Please see our very first statistics!

Dankzij jouw bijdrage kan Tess Unlimited de levensomstandigheden van kinderen in Guatemala geboren met schisis verbeteren. 

Behaalde resultaten in 2016

 • 165 kinderen zijn geopereerd
 • Van de 165 kinderen zijn dat 98 jongens en 67 meisjes
 • Van de 165 kinderen zijn er 63 gehemeltes geopereerd, 70 unilaterale lippen en 32 bilaterale lippen
 • In 2016 zijn er 3 nieuwe logopedisten geslaagd voor hun cursus en examen, wat ons nu een totaal geeft van 4 logopedisten werkzaam in heel Guatemala
 • We hebben met 6 operatieteams samengewerkt
 • We hebben dit jaar 145 special Haberman flessen gebruikt
 • We hebben dit jaar meer dan 8000 blikken met melk gebruikt voor het melk project wat neerkomt op ongeveer 223 kinderen die gemiddeld 6 maanden in ons melk project zitten.
 • We hebben dit jaar meer dan 1050 logopedie sessies gegeven
 • Onze 4 Clubs van 100 en de nieuwe Club van 40 hebben dit jaar in totaal 28 kinderen kunnen helpen met een operatie.
 • Tijdens Campamento Sonrisas hebben 36 jongeren deelgenomen met schisis.

 

Behaalde resultaten tussen 2009 en 2016

Tover een Glimlach & Melk project
 • 1232 kinderen zijn geopereerd aan schisis
 • In totaal hebben we met 38 buitenlandse operatieteams samengewerkt
 • 780 kinderen zijn geholpen in ons melk project
 • Sinds 2015 hebben we 132 kinderen geholpen met Mani+
 • Sinds 2010 hebben we 495 kinderen geholpen met een speciale habermann fles
 • Sinds 2013 hebben we 1935 logopedie sessies gegeven
 • Sinds 2014 hebben we 594 psychologie sessies gegeven
 • Sinds 2014 hebben 71 jongeren deelgenomen aan ons jaarlijks zomerkamp 
 • De Clubs van 100 hebben in totaal 128 kinderen geholpen met hun schisis operatie

 

Droomcentrum & KIDS restaurant (deze projecten zijn gesloten sinds 30 september 2016).
 • We hebben gemiddeld 55 kinderen die per jaar bij ons studeren
 • Sinds 2013 hebben 38 kinderen hun zwemdiploma gehaald
 • Sinds 2011 hebben we 2394 gasten ontvangen in het KIDS restaurant
 • Sinds 2009 hebben we 173 vrijwilligers mogen ontvangen vanuit heel de wereld
 •  

Thanks to your contribution Tess Unlimited can improve living conditions for children in Guatemala.

Achieved results between 2009 and 2016

The Gift of a Smile & Milk Project

 • 1232 children have undergone surgery of their cleft lip and/or palate
 • We cooperated with a total of 38 foreign medical teams
 • 780 babies were fed in our Milk Project
 • Since 2015 we have helped 132 children with Mani+
 • Since 2010 we have helped 495 babies with the special Habermann feeding bottles
 • Since 2013 we have had 1935 speech therapy sessions
 • Since 2014 we have had 594 psychotherapy sessions
 • Since 2014, 71 children and adolescents have participated in our annual summer camp
 • The ‘Clubs of 100’ have sponsored a total of 128 surgeries

 

Dream Center & KIDS restaurant (those projects are closed since September 30th 2016)

 • On average we have 55 children studying with us each year
 • Since 2013, 38 kids have received their swimming certificate
 • Since 2011 we served 2394 guests in KIDS restaurant
 • Since 2009 we have welcomed 173 volunteers from all over the world

 

 

 

pizap.com14510840783971pizap.com14510840783971