UA-89100708-1

Spraaklessen

We hebben ook 4 eigen logopedisten! Veel kinderen met een open gehemelte hebben nooit goed leren spreken. Dat leren wij ze! Iedere week of iedere 2 weken reizen de kinderen naar onze logopedisten voor spraak therapie. Overigens geldt dit probleem nog meer voor volwassenen met schisis: ook zij zijn welkom in ons hele traject. Verder organiseren we voor de kinderen vanaf tien jaar die heel ver weg wonen ieder jaar in november een ‘spraak’-kamp. In een mooi huis in Antigua krijgen zij twee weken lang psychologische begeleiding, logopedische behandelingen, dramalessen, lees- en schijflessen en leuke workshops zoals koken, dansen, en sporten. Zo ontwikkelen ze meer zelfvertrouwen en durven weer te lachen!

Speech Therapy The majority of children with an cleft palate have never learned how to speak properly. Working with our own 4 speech therapista, we are teaching them! We also welcome adults to join in our program. Furthermore, we organize a special summer-speech-camp in November, for children of ten years and up, who live in remote areas. For two weeks, they stay in a beautiful house in Antigua, and are provided with psychological guidance; speech therapy; drama, reading and writing classes and fun workshops like cooking, dancing and sports. This helps them develop more self-esteem and encourages them to show the world their beautiful smiles!